Uz.Dr. Osman Murat KALAYCI

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı

Unvanı, Adı Soyadı  : Uzm. Dr. Osman Murat Kalaycı

Bölümü                      : Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı

Yabancı Dil:

 • İngilizce
 • Almanca

Eğitimi:

 • TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 1992-1998
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998/2005 ANKARA

Uzmanlık Eğitimi:

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar 2006/2012

Çalıştığı Kurumlar: 

 • Sağlık Bakanlığı Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi Dörtyol/HATAY Uzman Tabip

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Plak Tip Psoriazisli Hastalarda Kırmızı Küre Dağılım Genişliğinin, Trombosit Aktivasyon ve İnflamasyon Belirteçlerinin İnflamasyon, Eşlik Edebilecek Sistemik Hastalıklar, Klinik Aktivite ve TedaviYanıtı ile İlişkisi (Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2012, Ankara)

 • The relationship between red cell volume distribution width, platelet activation parameters and inflammatory markers and inflamamation, systemic comorbidities, clinical activity and response to treatment in plaque type psoriatic patients

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar:

1- Plak tip Psoriazisli hastalarda Kırmızı Küre Dağılım Genişliğinin , Trombosit Aktivasyon ve Inflamasyon Belirteçlerinin Inflamasyon, Eşlik Edebilecek Sistemik Hastalıklar, Klinik Aktivite ve Tedavi Yanıtı ile ilişkisi ( Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 2012, Ankara)

The relationship between red cell distribution width , platelet activation parameters and inflammatory markers and inflammation, systemic comorbidities, clinical activity and response to the treatment in plague type psoriatic patients

2- Bir Jeneralize Liken Miksodematozis olgusu ( Poster ) ( 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi) 14-18 Ekim 2008 Konya

3- Botulinum Toksinin Kozmetik Kullanımı ( Derleme) Curr Pract ORL 2008, 4(1): 18-22

4- Morphea: A retrospective analysis of 30 cases ( Oral Presentation) 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Veneorology October 7-11, 2009 Berlin, Germany

5- Morfea: 30 olgunun retrospektif analixi ( Poster). 19. Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu 11-15 Kasım 2009 Ankara

6- Dohi’nin Retikuler Akropigmentasyon olgusu ( Poster) 23.Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2010, Antalya

7- Kene ısırığı sonrası gelişen bir Tularemi olgusu ( Poster) 20. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu 16-20 Kasım 2011, Ankara

8- Kollajenolitik granülom histopatolojisi gösteren ve romatoid artrit ile ilişkili bir perforan granüloma annulare olgusu (Poster) 20. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu 16-20 Kasım 2011, Ankara

9- Albright’ın Herediter Osteodistrofisi ( Poster) 20. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu 16-20 Kasım 2011, Ankara

10- Case Report: Acne Agminata Presenting with Facial and Extrafacial Lesions ( Case Report- submitted – Dermatol online journal

11- Cutaneous Aspergillosis in a patient receiving immunsupressive therapy for antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis ( Case Report- submitted- Journal of Cutaneous Pathology)

12- Morphea – A retrospective analysis of 30 cases ( Original Article – being processed)

13- The relationship between red cell volume distribution width, platelet activation parameters and inflammatory markers and inflammation, systemic comorbidities, clinical activity and response to the treatment in plaque type psoriatic patients ( Original Article – being processed)

KONGRE KATILIMLARI

XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 6-10 Kasım 2007, Ankara

XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14-18 Ekim 2008, Konya

 1. Çukurova dermatoloji Günleri. 10-12 Nisan 2008, Mersin
 2. Dermatoimmunoloji Güz okulu 4-7 Eylül 2008, KKTC

18th Conress of the European Academy of Dermatology and Venereology7-11 Ekim 2009, Berlin

XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009, Ankara

XXI. Prof.Dr. Lütfü Tat Sempozyumu 16-20 Kasım 2011, Ankara

 1. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013, Çeşme

 

KURS KATILIMLARI

1- İleri düzey Auriküloterapi Sertifikası

Ankara Akupunktur Derneği – 01.2016

2- 22.Dönem Akupunktur Kursu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Anabilim Dalı – 28.09.2015-25.12.2015(500 Saat)

3- 8.Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri

Dermatokozmetoloji Derneği – 01.03.2015-04.03.2015(30 Saat)

Botulinum Toksin uygulama, Dolgu Enjeksiyonu Uygulama, PDO İplerle Yüz Germe, PRP uygulama, Mezoterapi Uygulama, Dermaroller

Uygulama, Kimyasal Peeling Uygulama, Lazer Epilasyon Uygulama, Lazer Ablasyon Uygulama, Vasküler Lazer Uygulama, ND YAG Q Switched

Lazer ile Hiperpigmentasyon Tedavisi Uygulama, Fokuslu USG Uygulama, İğneli Radyofrekans Uygulama, Radyofrekans ile Hiperhidroz Tedavisi

Uygulama kurslarına katıldım..

4- 4. A’dan Z’ye Dermatokozmetik Uygulamalar, İstanbul

Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği – 13.12.2014-15.12.2014(20 Saat)

Botulinum Toksin Pratik Uygulama, Dolgu Enjeksiyonları Pratik Uygulama, Mezoterapi Pratik Uygulama, PRP Pratik Uygulama, Kimyasal Soyma

İşlemi ve Mikroiğneleme Tekniği Pratik Uygulama, Dermatolojide Lazer Seçimi ve Pratik Uygulama, PDO İplerle Lifting Tedavisi Pratik Uygulama

5- 5. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, Bodrum

Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği – 17.09.2014-21.09.2014(32 Saat)

6- 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013, Çeşme

Türkiye Dermatoveneroloji Derneği – 08.05.2013-12.05.2013(32 Saat)

7- XXI. Prof.Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara

Türk Dermatoloji Derneği – 16.11.2011-20.11.2011(40 Saat)

Dermatoskopi Kursu, Kozmetik ve Lazer Kursu, Dermatopatoloji Kursu

8- XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara

Türk Dermatoloji Derneği – 11.11.2009-15.11.2009(32 Saat)

Temel Dermatoskopi Kursu, Kozmetik ve Lazer Kursu, Dermatopatoloji Kursu

9- 18th Conress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Berlin

European Academy of Dermatology and Venereology – 07.10.2009-11.10.2009(32 Saat)

10- XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya

Türk Dermatoloji Derneği – 14.10.2008-18.10.2008(40 Saat)

11- 2. Dermatoimmunoloji Güz okulu, KKTC

Dermatoimmunoloji ve Allerji Derneği – 04.09.2008-07.09.2008(24 Saat)

12- 7. Çukurova Dermatoloji Günleri, Mersin

Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği – 10.04.2008-12.04.2008(24 Saat)

13- XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara

Türk Dermatoloji Derneği / – 06.11.2007-10.11.2007(32 Saat)

Temel Dermatoskopi Kursu, Kozmetik ve Lazer Kursu, Dermatopatoloji Kursu

2021 Özkaya Güzellik Merkezi
2021 Özkaya Güzellik Merkezi